Tag intranät

Förändring i våra arbetssätt: stavfelstolerans på intranätet

Kraven på form i våra nya intranät måste sänkas och toleransen öka. När den finska teknikern eller Iftahar från Pakistan skriver måste vi tillåta att det sker stavfel eller syftningsfel, eller bara Ulla-Bella som har dyslexi. Vi ser på vem… Continue Reading →

Varför är INTRANÄT så tråkiga?

Jag gillar intranät så det är inte det att -jag- personligen inte gillar intranät. Men de är ju bara sååååå tråkiga. Och det kan jag säga med viss autkoritet eftersom jag har jobbat med just SharePoint, dokumenthantering och internkommunikation i… Continue Reading →

© 2022 Cloud 476 — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑