Här är mina rekommendationer till utbildning inom Office 365 och SharePoint Online. Du som tjänsteägare/admin behöver självklart förklara för dina anställda och användare det magiska “varför” och vad som är unikt för er verksamhet. Det kan jag hjälpa er med att formulera och ta fram – ring mig.

Business & FinanceMen när det kommer till den tekniska kunskapen finns det massor av bra utbildning tillgängligt gratis via internet. Se till att sprida denna kunskap och framför allt KRÄVA den av dina anställda. Det är så många gånger att vi beter oss som att vilja kunna något är likställt med att prioritera och lära sig det. Du måste tala om för dem vad de MÅSTE lära sig. (Denna post kommer att uppdateras eftersom.)

 

Nivåer 100 till 400

Jag jobbar med att sätta olika nivåer på kunskap och roller. Det blir så mycket enklare då.

  • 100 – slutanvändare obligatorisk
  • 200 – slutanvändare fortsättning
  • 300 – superanvändare, redaktörer och tjänsteägare
  • 400 – utvecklare

Den viktigaste nivån är 100 – där du talar om för dina användare som har så otroligt mycket att göra vad de MÅSTE lära sig för att kunna använda era system. Att ha användare som inte vet vad de inte vet är det absolut sämsta utgångsläget.

100 slutanvändare obligatoriskt nivå

Office 365 – företagsscenarier – Det är en del att gå igenom men med denna kunskap kommer dina anställda bli det vassa verktyg du behöver för att de ska effektivt fungera på din arbetsplats.

Upptäck SharePoint (gruppwebbplatser) – Avsnittet med grundläggande är nivå 100 – obligatoriskt, resten är nivå 200.

Snabbstartsguide för Skype – Skype är inte SharePoint, jag vet – men dina anställda behöver använda detta för att videomöten har varit den nya tjänsteresan ganska länge. Utan resestrul och reseräkningar.

Kurs i Office 365 för företag – Följande avsnitt är 100 nivå och resten 200.
* Office-utbildning för mobila enheter
* Utbildning för alla

200 slutanvändare fortsättning

Snabbstartsguider för Office 2016 – Vi kommer alla att komma dit. Har du E3 licenser är du redan här.

Det finns massor mer i portalerna (länk nedan) och på YouTube. Här behöver du fundera på hur ni använder er Office 365 för att rikta dina användare i rätt väg. Det är superjobbigt om du släpper alla lösa och de får göra som de vill, eller de får inte göra någonting. Jag kan inte berätta för dig vad som kommer att hända men vad som inte kommer att hända – garanterat – är att de automatiskt kommer använda samma mallar, syfte och arbetssätt för att göra ditt företag effektivt och smart.

Portaler med utbildning för flera nivåer

Microsoft Virtual Academy – skapa ett program för dina superanvändare/redaktörer. Att avsätta en tid i kalendern när ni tar kurserna tillsammans och sedan diskuterar kring hur ni i er verksamhet ska ta det vidare är bland det smartaste du kan göra.

Utbildningscenter för Office – Bra ställe för slutanvändare och redaktörer. Och om du vill starta och fundera på att börja använda något som du inte gör idag.

300 och 400 då?

Det finns massor av grejer för de nivåerna. Jag själv är en 300/400 och hittar en hel del på Lynda, YouTube, bloggar och jag har tagit en Firebrand kurs.

Har du en suverän resurs som du vill att jag lägger till? Skriv i kommentaren!