Våra tjänster är till för att du ska kunna få ut mest av SharePoint Online och Office 365 där du själv ska kunna välja hur mycket du engagerar dig i din miljö.

Vi tror att du står och väljer mellan två läger, den ena att du kan och vill göra en massa saker själv. Du vet inte allt men du har ett bra grepp på vad saker betyder och gör. Det andra lägret är att du vill inte hantera det själv. Du bryr dig om kostnader men det kostar mer att göra det själv än att köpa tjänsten av oss.

Vanlig hederlig konsulting

Vi gör fortfarande helt vanlig hederlig konsulting. Där vi snickrar ihop den lösningen som du

Strategiskt stöd

Behöver du ta fram strategier och policys? Vi kan hjälpa dig med att undersöka, fundera, ta fram och förankra dina strategier.

Extra händer i dina projekt eller förvaltning

Vissa ser ner på resurskonsulting men inte vi. Det är fortfarande så att ibland behöver man bara ett par extra händer och då var vi det också.

Helhetsåtagande

Kalla det ax till limpa eller projektupphandling eller outsourcing. Vi gör saker för många av våra kunder där vi tar ansvar för ett helt område. Vi har de komponenter som behövs från idé till slutförande.

Förvaltning och support

Oavsett om du kan göra saker själv eller om du vill ha någon som tar hand om din miljö är det behöver du ett stödsystem. Du kan köpa det av oss i vår support och förvaltningstjänst. Vi håller koll på vad som händer och tolkar vad det betyder för dig, vi finns här om du behöver ta semester och ändå ha saker som fungerar, vi finns här för att göra saker löpande och svara på frågor.

Noste intranätspaket

En färdig lösning för det lilla företaget eller de enkla behoven eller första fasen för det större företaget. Läs mer här.

SharePoint School

För att höja golvet på den interna kompetensen i företaget på ett smart och smidigt sätt. Läs mer här.