Beräknade fält – vilket språk har din webbplatssamling?

Allt i SharePoint är listor. Beräknade kolumner (Calculated fields) är ett kraftfullt sätt att hantera data. De skapas i en kolumn där en formel måste skrivas, sättet är relativt väldokumenterat på bloggar och MSDN. Bilden nedan visar ett exempel, där webbplatssamlingen är skapad på engelska.

BLOG-IfEng

En formel som översätter ett siffervärde
till
en text. Notera skiljetecknen!

Den kommer visa olika resultat beroende på värdet från en annan kolumn. Ska man däremot göra exakt samma sak, med en webbplatssamling som är skapad på svenska, kommer samma formel INTE att fungera. IF kommer automatiskt att omvandlas till OM, men alla kommatecken måste ändras till semikolon enligt följande:

BLOG-IfSwe

Samma formel, men nu för en
svenskspråkig webbplatssamling.

Med andra ord är språket webbplatssamlingen skapat på avgörande för vilka tecken du kan använda i en formel.