Nu har det hänt oss på HiQ som är med i First Release program! SharePoint ligger i våfflan. Förut hette det Webbplatser eller Sites beroende på vilket språk du har installerat.

SharePoint i våfflan

Sharpoint ersätter Webbplatser

Detta kan kännas som en liten sak men det tyder på en attitydsändring hos Microsoft där man ändå väljer att fortsätta på SharePoint som varumärke. Jag hade förlikat mig med att termen SharePoint skulle försvinna och att jag skulle bli en Office 365 expert med spår av SharePoint. Nu kan jag fortsätta stolt vara SharePoint-Pia. Yay!