Det är klart vi gillar molnet. Och innan dess gillade vi hårddiskar. Men det fanns en tid när i princip all text sparades på papper, och det finns tillfällen när vi vill använda den texten. Redigera den och stoppa in den i ett annat sammanhang, kanske? En briljant text du bara har som papperskopia, något som skulle passa perfekt i en presentation du ska göra? Lösningen är optisk läsning, OCR. Och det går att fixa via Office 365:s OneNote och telefonappen Office Lens.

Min telefon är gammal och sliten och kameran funkar därefter, men efter att ha experimenterat lite med blixt och avstånd tog jag en hyfsad bild på en textsida. Lite skuggig, men ändå.

20-10-2015 1407 Office Lens

  1. Ta bilden med appen Office Lens
  2. Skicka bilden till OneNote med en knapptryckning
  3. Välj alternativet Kopiera text och klistra in på en tom sida.

Jag fick följande resultat när det gäller texten ovanför rubriken:

Typsnitt som visas på skärm tolkas om och förvanskas av datorn.

Därför fungerar de flesta antikvor sämre på skärm; seriferna om-

vandlas till klumpar, tecknen förvrängs och resultatet blir en grötig

textmassa. Variationerna som stimulerar ögat och särskiljer tecknen

går förlorade, så att antikvorna mest ser ut som mindre lyckade lin-

järer med klumpar av serifer eller en dålig återgivning av tryckt stil.

Generellt fungerar linjärer något bättre på skärm eftersom deras

teckenformer är enklare och därför lättare kan pressas in i skärmens

punktmatriser. Men helt bra är de ändå inte; mellanrummen mel-

Ian tecknen är nämligen ofta för små och ojämna, vilket kan re-

sultera i ett virrvarr av streck.

För att läsbarheten ska bli bra på skärm krävs att avstånden mel-

Ian tecknen och de så kallade ljusrummen som finns i tecknen är

något större än i tryck. Vid svårare läsförhållanden, när kontrasten

mellan texten och bakgrunden inte är tillräcklig eller när texten är

ljus mot en mörk bakgrund, ställs ännu högre krav på generöst

teckenmellanrum. Mer om detta kan du läsa i avsnittet Ljus text

mot mörk botten på sidan 168.

Imponerad?

Jag är det. För ett par år sedan jobbade jag med ett bokprojekt där OCR-läsningen av gamla tidningsartiklar sköttes professionellt och resultatet var betydligt sämre än vad OneNote presterar. Visst är det lite jobb med att knacka radbrytningar och avstavningar, och jag har inte satt programmet på några svårare prov med märkligare typsnitt. Men möjligheten att fotografera en A4 med tryckt text och ha det som ett worddokument 30 sekunder senare är rätt maffig.

Ladda ner appen Office Lens idag!