products-designing

Jag läser James Robertsons “Designing intranets har ni inte gjort det, gör så, den är trivsamt skriven och känns relevant trots att den har några år på nacken och ramlar över en kort och koncis lista. Listan behandlar 1) Varför anställda loggar in på intranätet och 2) Varför de inte gör det. Vi kör:

Varför?

  • För att hitta specifik information. Exempelvis: Hur många semesterdagar har jag kvar det här året?
  • För att lösa en uppgift. Den anställde ska utföra något, exempelvis boka en affärsresa eller ansöka om ledighet.

De är alltså inte ute efter en generell resurs, som manualen till datorn eller en lathund för att beskära bilder. Nej, det finns ett tydligt behov som behöver lösas. En uppgift, något den anställde behöver hjälp med på en gång.

Och varför loggar de anställda inte in?

  • Få reda på företagsnyheter. Nej, faktiskt inte. De som jobbar med intranät ser ofta nyhetspublicering som något centralt, men i själva verket är företagsnyheterna sekundära när det gäller varför de anställda loggar in. Undantaget är nyheter som har betydelse för dagens arbete.
  • Hänga runt. De anställda har inte tid att utforska intranätets alla mysterium. Om de inte är nyanställda, som under en period surfar runt för att skaffa sig en bild av vem som gör vad och hur denne gör det. När den perioden är slut är upptäckarlustan också slut.
  • För underhållning. Organisationer kan ha viss framgång med anslagstavleliknande avdelningar, men de flesta som vill roa sig hittar andra sätt än att uppsöka arbetsplatsens intranät.

James Robertson sammanfattar: Användbara intranät är framgångsrika intranät, konstruerade så att de anställda får hjälp med att hitta information och utföra uppgifter.