PDF är ett trevligt publiceringsformat och det närmaste vi kommer en standard för trycksaker. Det är enkelt att konvertera ett Worddokument till PDF via skriv ut-funktionen, oavsett om du jobbar i Word eller i SharePoint Online. Ett Worddokument, ja. Men en dag blir du sittande med 50 filer som ska konverteras och känner vanmakten växa i dig, känner att själva förfarandet att öppna dem ett efter ett och skriva ut en PDF-version gör den närmaste framtiden mörk och dyster. Men misströsta inte. Powershell to the rescue!

 1. Skapa en mapp på skrivbordet, lägg alla dokumenten som ska konverteras i den.
 2. Öppna Powershell (kommer förinstallerat med Windows)
 3. Kör följande script, efter att ha bytt ut den angivna sökvägen till mappen, som nu lyder $documents_path = ‘C:\Users\Du\Desktop\Dinmapp’. (Om Powershell känns komplicerat finns det en guide till hur du gör här.)

  [code language=”Powershell”]$documents_path = ‘C:\Users\Du\Desktop\Dinmapp’
  $word_app = New-Object -ComObject Word.Application
  # This filter will find .doc as well as .docx documents
  Get-ChildItem -Path $documents_path -Filter *.doc? | ForEach-Object {
  $document = $word_app.Documents.Open($_.FullName)
  $pdf_filename = "$($_.DirectoryName)\$($_.BaseName).pdf"
  $document.SaveAs([ref] $pdf_filename, [ref] 17)
  $document.Close()
  }
  $word_app.Quit()[/code]

  Luta dig tillbaka, se hur Powershellscriptet går igenom mappen och konverterar Wordfil efter Wordfil till PDF:er, känn lugnet återvända till kroppen.