co-op

En av de stora fasorna på en klassisk IT-avdelning är att de som jobbar där kommer att bli av med sina jobb när det kommer diskussioner om att ”gå över till molnet”. Man har ju ingen hårdvara kvar att ta hand om och alla uppdateringar installeras ju automatiskt!

Det är definitivt en omställning att gå över till en molnbaserad miljö, men samtliga kompetenser som finns på din IT-avdelning kommer att behövas även efter skiftet, och kanske i ännu högre grad än förut, men tanke- och arbetssätt kommer att behöva förändras.

Min personliga åsikt har alltid varit att en IT-avdelning är en serviceorganisation, vars uppgift är att möjliggöra att alla andra kan arbeta så effektivt som möjligt. Effektivitet är, som vi alla vet, pengar.

Vad är DevOps?

Ett sätt att börja ändra tankesättet är att titta på den filosofi som ligger bakom begreppet ”DevOps”. Den kommer egentligen från mjukvaruutveckling och mer specifikt från agil utveckling och bygger på kommunikation över kunskapsområden och förståelse för alla delar i processen. Den inkluderar även affären som lösningen skall stödja och helst utveckla samt en nyfikenhet och en mentalitet att ”det här löser vi tillsammans”. Alla företag håller inte på med utveckling, men grundidéerna i DevOps går att införa i de flesta typer av företag och organisationer.

Har alla på företaget detta tankesätt så blir det mycket lättare att optimera allas ansträngningar, och man gör rätt saker, ur alla perspektiv, från början. En lösning som inte tas i drift i rätt tid, till rätt kostnad och inte används är per definition värdelös, hur innovativ eller revolutionerande den än är.

En traditionell IT-avdelning måste ha detta som mål för att vara berättigad att finnas kvar. Om man inte kan ändra sitt tankesätt så kommer det inte fungera framöver, och då kommer jobben att försvinna. Men om, exempelvis, en expert på databaser är nyfiken och ser till att hänga med i de nya teknologier som tas fram, och är intresserad att lyssna på vad utvecklare och användare vill ha och behöver så kommer erfarenheterna från tidigare lösningar och system att utnyttjas på bästa sätt och rätt kravställningar att tas fram från början. Att det dessutom är roligare att göra nytt i stället för att bara underhålla det gamla är ju en bonus …

Lära gamla hundar att sitta…

Detta kanske verkar självklart, men faktum är att förändring av mentalitet och kommunikation över traditionella gränser är bland den svåraste typen av förändring att genomföra. Det är lätt att fastna i gamla hjulspår och att falla tillbaka i vi-mot-dem försvar när något går på tok (ni har köpt fel mjukvara v.s. er plattform är dålig). Enda sättet att undvika detta är att alla lär sig att kommunicera och är med hela vägen, att alla vet att de har både rätt och skyldighet att hela tiden leta efter den bästa vägen framåt och att se till att alla hela tiden utbildar sig inom både sitt eget och andras områden. Detta innebär inte att alla skall bli experter på alla områden, men det krävs i princip att alla har åtminstone ett hum om vilka krav och frågeställningar som kan komma från andra delar i organisationen. Viktigt är också att det är dialoger man ägnar sig åt, inte enkelriktade informationsflöden.

Om organisationen kan klara detta kommer effekterna att bli enorma!

Finns det någon hjälp att få?

Förutom det riktigt svåra med att ändra på mänskligt beteende så finns det faktiskt en hel del tekniska hjälpmedel att tillgå. Ett tydligt problem som de flesta IT-avdelningar brottas med är att det tar lång tid från beställning till leverans av plattform. Dels kommer beställningen för sent i processen (ingen talar om att det är något nytt på gång) och dels är det oftast långa ledtider i uppsättning och konfigurering.

Många av verktygen som ingår i Microsofts molntjänster såsom Azure Portal och alla dess undergrupper kommer att göra saker och ting lättare. De kommer att räcka väldigt långt och snabba upp de processer som har med plattformar och miljöer att göra. Andra verktyg som kan hjälpa är diverse s.k. Orchestration-verktyg (exemplevis Puppet och Chef) vilka underlättar ytterligare med automatisering och tydligare överblick.

För att få hjälp med den riktigt svåra delen, det mänskliga beteendet,  kan jag faktiskt rekommendera att anlita konsulter. Det ligger i de flesta konsulters natur att prata över gränser, att utnyttja de resurser som finns och det finns även rena DevOps:are som inte gör annat än detta varje dag. Att utnyttja deras kompetenser, i alla fall under en övergångsperiod, är väl investerade pengar. Förutsättningen är givetvis att du är öppen och vill lära dig.

Den ljusnande framtid är vår!

Jag inser ju att inte alla som idag jobbar med IT tycker att det är världens roligaste grej att ändra om allt i grunden, men om den traditionella IT-avdelningen kan komma över det jobbiga i denna omställning så kommer effekterna att visa sig i både affärsnyttan och i nöjdheten hos den övriga organisationen. Vi kommer att gå från att vara ”nördarna i källaren” till att vara ”problemlösarna på IT”.

Och kanske till och med få en liten gloria?