Smarta mötesanteckningar​​

Ett väldigt bra användningsområde är att ha mötesanteckningar i OneNote.

Skapa en flik för exempelvis “Veckomöten” och en ny sida för varje möte. Ha en sida som är mall för vad du vill alltid ha antecknat. Datum, närvarande, beskrivning av diskussioner, beslut eller liknande. Se ett exempel nedan.

oneNote motesanteckningar